Conociendo a las bandas del MetalCatFest III – METACRANI: ‘Todo lo que sea dar voz a grupos de metal más o menos minoritarios o emergentes nos parece fantástico’

Como viene siendo costumbre en nosotros, os traemos la primera de las cuatro bandas que se dejarán caer por la sala Wolf de Barcelona el próximo 21 de marzo en la que será ya la tercera edición del MetalCatFest. Hoy, Metacrani.

’Català’

Hola, com anem?

Molt bé, Rubén. Gràcies per convidar-nos. 

Qui sou, d’on veniu i què feu? Expliqueu als nostres lectors/–es quatre pinzellades sobre la vostra història com a banda. 

La idea de crear Metacrani neix el mes de juliol de 2017 a partir de la desaparició d’un grup anterior, Axter. El Xavi (guitarra), l’Antonio (baixista) i el David (cantant) decidim seguir tocant junts i buscar un altre guitarra i un bateria per fer un nou grup en la mateixa línia musical però amb la intenció de cantar en català. Finalment, un any més tard acabem de completar la formació amb Rafa Gálvez a la guitarra i Jorge Aguilera a la bateria. Des d’aleshores (juliol 2018) podríem dir que Metacrani existeix. En definitiva, som un grup nou amb gent veterana. Recentment, acabem de gravar un EP amb quatre temes que es diu Aigua, Terra, Aire i… Foc. 

Si haguéssiu d’escollir només un tema de tot el vostre repertori per definir la vostra proposta musical, quin seria l’escollit? Per què? 

És una pregunta difícil perquè tenim gustos particulars diferents però ara mateix estem treballant en un tema que es diu «Metacrani» i que podria ser molt vàlid per definir-nos d’alguna manera. L’estrenarem el dia 21 i pot ser un bon resum de la nostra proposta musical. 

Com veieu el panorama rock/metal actual a casa nostra? 

Sempre hi ha moviment. Nous grups, d’altres desapareixen… Potser costa trobar grups realment sorprenents o que destaquin especialmente però certament tirar un grup endavant amb una proposta pròpia és molt difícil i realment té mèrit no llançar la tovallola i esforçar-se per millorar i fer les coses bé. D’altra banda, trobem que el gran públic majoritàriament no està gaire disposat a investigar o a descubrir nous grups. Per això els grups tribut tenen tant d’èxit darrerament. 

Sembla que quan algú té una iniciativa com aquesta i tanteja el terreny, hi ha molta gent que s’hi vol implicar, d’una o altra manera. Potser és aquest el problema, la manca de propostes atractives? 

El que sovint passa amb els grups emergents o nous o locals o com vulguis anomenar-los, és que és molt difícil aconseguir visibilitat, rellevància, que et facin cas… Sortir del mini-circuit local de concerts i arribar a més públic és molt difícil i, efectivament, no hi ha gaire oportunitats. 

Creieu que més enllà de la Franja o d’Alcanar la situació de les bandes de rock/metal és similar a la que tenim a Catalunya? 

Suposem que sí però no tenim gaire elements de judici, la veritat. 

En pocs dies tindrà lloc la tercera edició del MetalCatFest. Quina opinió us mereix una proposta com aquesta? 

Ens sembla una proposta molt interessant. La prova és que hem sigut públic assistent a les altres dues edicions.

Des d’un punt de vista musical, tot el que sigui donar veu a grups de metall més o menys minoritaris o emergents ens sembla fantàstic i els grups ho agraïm i tenim moltes ganes d’aprofitar la visibilitat que un esdeveniment d’aquest tipus ens dóna.

Des d’un punt de vista de suport a la llengua, evidentment també és una proposta a agraïr i defensar. Ens hauríem de preguntar per què hi ha pocs grups de metall que cantin en català. No hauria de ser així.

Què en penseu de les propostes musicals de les altres tres bandes amb les que compartireu escenari?

Estan molt bé, cadascuna en la seva línia i amb el seu estil. Potser Strip són els que s’assemblen més a nosaltres però està clar que tots tres són grups que sonen molt bé i tenen molta qualitat. Al capdavall, tots fem metall d’una o altra manera i crec que el dia 21 hi haurà molta germanor entre els grups. 

De cara a una hipotética quarta edició, amb quines 4 bandes us agradaria que comptés l’organització?

Hi ha grups com Inmoonere que sonen brutals i és una llàstima que no tinguin més visibilitat. Un altre grup que ens agradaria veure al MetalCatFest és Metall Fort, que fan un rotllo semblant al nostre. Si parlem de grups més consolidats, molaria veure els KOP o els Crim, per exemple.

Per últim, doneu tres motius als nostres lectors per tal d’animar-los a que s’apropin a la sala Wolf el proper 21 de març… 

Tres motius? A veure…

  1. Som quatre grups que ho donarem tot a l’escenari.
  2. Propostes musicals variades i de qualitat a un preu més que accessible.
  3. Vine i dona suport al metall fet aquí i en català!

 Això és tot. Moltes gràcies i salut! Voleu afegir alguna cosa més? 

Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i interès. Tancarem fent una crida a tothom perquè el dia 21 vingui a omplir la sala Wolf. Qui vingui no se’n penedirà!

’Español’

Hola, ¿cómo va?

Muy bien, Rubén. Gracias por invitarnos.

¿Quiénes sois, de dónde venís y qué hacéis? Narrad a nuestros lectores/-as cuatro pinceladas sobre vuestra historia como banda.

La idea de crear Metacrani nace el mes de julio de 2017 a partir de la desaparición de un grupo anterior, Axter. Xavi (guitarra), Antonio (bajista) y David (cantante) decidimos seguir tocando juntos y buscar otro guitarra y un batería para hacer un nuevo grupo en la misma línea musical pero con la intención de cantar en català. Finalmente, un año más tarde acabamos de completar la formación con Rafa Gálvez a la guitarra y Jorge Aguilera a la batería. Desde entonces (julio 2018) podríamos decir que Metacrani existe. En definitiva, somos un grupo nuevo con gente veterana. Recientemente, acabamos de grabar un EP con cuatro temas que se llama Aigua, Terra, Aire i… Foc.

Si tuvierais que escoger solo un tema de todo vuestro repertorio para definir vuestra propuesta musical, ¿cuál sería el elegido? ¿Por qué?

Es una pregunta difícil porque tenemos gustos particulares diferentes, pero ahora mismo estamos trabajando en un tema que se llama «Metacrani» y que podría ser muy válido para definirnos de alguna manera. Lo estrenaremos el día 21 y puede ser un buen resumen de nuestra propuesta musical.

¿Cómo veis el panorama rock/metal actual en nuestro país?

Siempre hay movimiento. Nuevos grupos, otros que desaparecen… Tal vez cuesta encontrar grupos realmente sorprendentes o que destaquen especialmente pero ciertamente tirar un grupo adelante con una propuesta propia es muy difícil y realmente tiene mérito no arrojar la toalla y esforzarse para mejorar y hacer las cosas bien. Por otra parte, creemos que el gran público mayoritariamente no está muy dispuesto a investigar o a descubrir nuevos grupos. Por eso los grupos tributo tienen tanto éxito últimamente.

Parece que cuando alguien tiene una iniciativa como esta y tantea el terreno, hay mucha gente que se quiere implicar, de una u otra manera. ¿Quizá sea ese el problema, la falta de propuestas atractivas?

Lo que a menudo ocurre con los grupos emergentes o nuevos o locales -o como quieras llamarlos-, es que es muy difícil conseguir visibilidad, relevancia, que te hagan caso… Salir del mini-circuito local de conciertos y llegar a más público es muy difícil y, efectivamente, no hay mucha oportunidades.

¿Creéis que más allá de la Franja o de Alcanar la situación de las bandas de rock/metal es similar a la que tenemos en Catalunya?

Supongamos que sí pero no tenemos mucho elementos de juicio, la verdad.

En pocos días tendrá lugar la tercera edición del MetalCatFest. ¿Qué opinión os merece una propuesta como ésta?

Nos parece una propuesta muy interesante. La prueba de ello es que hemos sido público asistente a las otras dos ediciones.

Desde un punto de vista musical, todo lo que sea dar voz a grupos de metal más o menos minoritarios o emergentes nos parece fantástico y los grupos lo agradecemos y tenemos muchas ganas de aprovechar la visibilidad que un evento de este tipo nos da.

Desde un punto de vista de apoyo a la lengua, evidentemente también es una propuesta que hay que agradecer y defender. Cabría preguntarse por qué hay tan pocos grupos de metal que canten en català. No debería ser así.

¿Qué pensáis de las propuestas musicales de las otras tres bandas con las que compartiréis escenario?

Están muy bien, cada una en su línea y con su estilo. Quizás Strip son los que parecen más a nosotros pero está claro que los tres son grupos que suenan muy bien y tienen mucha calidad. Después de todo, todos hacemos metal de una u otra manera y creo que el día 21 habrá mucha hermandad entre los grupos.

De cara a una hipotética cuarta edición, con qué 4 bandas les gustaría que contara la organización?

Hay grupos como Inmoonere que suenan brutales y es una lástima que no tengan más visibilidad. Otro grupo que nos gustaría ver en MetalCatFest es Metall Fort, que hacen un rollo parecido al nuestro. Si hablamos de grupos más consolidados, molaría ver a KOP o a Crim, por ejemplo.

Por último, dad tres motivos a nuestros lectores con el fin de animarles a que se acerquen a la sala Wolf el próximo 21 de marzo…

¿Tres motivos? A ver…

  1. Somos cuatro grupos que lo daremos todo sobre el escenario.
  2. Propuestas musicales variadas y de calidad, y a un precio más que accesible.
  3. ¡Ven y apoya el metal hecho aquí y en català!

Esto es todo. ¡Muchas gracias y salut! ¿Queréis añadir algo más?

Muchas gracias a vosotros por vuestra atención e interés. Cerraremos llamando a tod@s para que el día 21 de marzo vengan a llenar la sala Wolf. ¡Los que vengan no se arrepentirán!

Rubén de Haro
Sobre Rubén de Haro 548 Artículos
Tipo peculiar y entrañable criado a medio camino entre Seattle, Sunset Boulevard y las zonas más húmedas de Louisiana. Si coges un mapa, y si cuentas con ciertos conocimientos matemáticos, verás que el resultado es una zona indeterminada entre los estados de Wyoming, South Dakota y Nebraska. Una zona que, por cierto, no he visitado jamás en la vida. No soy nada de fiar y, aunque me gusta “casi todo lo rock/metal”, prefiero las Vans antes que las J'hayber.